Рубрика: Идет урок
Article: PDF

Для цитирования:

Михина, Е. В. «Чайка» Б. Акунина – плагиат или переосмысление классики? (Урок-анализ в 11-м классе) / Е. В. Михина, Л. Р. Глухова // Philological Class. – 2010. – №2 (24). – С. 53-56.

For citation

Mikhina, E. V. "Seagull" of B. Akunin − Plagiarism or Classic Reconsideration? (A Lesson-analysis in 11 Class) / E. V. Mikhina, L. R. Glukhova // Philological Class. – 2010. – №2 (24). – P. 53-56.