Article: PDF
DOI: 10.51762/1FK-2022-27-02-13
Abstract: The article is devoted to some current issues about teaching various disciplines within Russian Studies in Chinese universities. This article discusses the problem of “aphasia of Chinese culture” typical of the corresponding education system and its possible solutions. Particular attention is paid to the ongoing transition from the principle of unilateral communication adopted in the historically established didactic model (“in Russian – only about Russia and Russian culture”) to the principle of bilateral communication (“in Russian – about both Russia and China; and about both Russian and Chinese cultures”). The authors analyze the main ideas contained in the new regulations of the Ministry of Education of the People’s Republic of China aimed at improving the Chinese system of Higher Education in the field of Russian Studies.
Key words: Chinese students; Russian as a foreign language; methods of teaching Russian; methods of teaching Russian at higher school; Chinese universities; Chinese Russian studies; discursive potential; training specialists; Chinese culture; innovation.

Для цитирования:

Ян, Кэ. Новаторские подходы к подготовке специалистов по русскому языку в Китае / Ян Кэ, Д. Р. Шарафутдинов // Philological Class. – 2022. – Vol. 27 ⋅ №2. – С. 132–140. DOI 10.51762/1FK-2022-27-02-13.

For citation

Yang, Ke, Sharafutdinov, J. R. (2022). Innovative Approaches to Training Specialists in the Russian Language in China. In Philological Class. 2022. Vol. 27 ⋅ №2. P. 132–140. DOI 10.51762/1FK-2022-27-02-13.

About the author(s) :

Yang Ke

Guangdong University of Foreign Studies (Guangzhou, China)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8603-6917

 

Jalil R. Sharafutdinov

Guangdong University of Foreign Studies (Guangzhou, China)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0157-3914

Publication Timeline:

Date of receipt: 14.05.2022; date of publication: 29.06.2022.

References:

Jones,  H.  China’s  Quest  for  Greater  ‘Discourse  Power’.  URL:  https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru. ru.4be49a04-62a59c5f-3bf2c9de-74722d776562/https/thediplomat.com/2021/11/chinas-quest-for-greater-discourse-power/ (mode of access: 24.11.2021).

Khaleeva, I. I. (2005). Mezhkul’turnaya kommunikatsiya [Intercultural Communication]. In Panov, M. I. (Ed.). Effektivnaya kommunikatsiya: istoriya, teoriya, praktika. Moscow.

Lu, Hun. (2020). Predposylki, printsipy vvedeniya v deistvie, printsipy i novye trebovaniya «Metodicheskogo ru- kovodstva po prepodavaniyu russkogo yazyka v bakalavriate v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh» [Prerequisites, Princi- ples of Implementation, Principles and New Requirements of the “Methodological Guide for Teaching Russian in Bache- lor’s Degree in Higher Educational Institutions”]. In Russkii yazyk v Kitae. No. 03, pp. 1–7.

Nezhdanov, V. Idei Si Tszin’pina vo vneshnei politike: obshchee i chastnoe [Xi Jinping’s Ideas in Foreign Policy: Ge- neral and Private]. In RMSD: Rossiiskii sovet po mezhdunarodnym delam. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-com- ments/columns/asian-kaleidoscope/izmenyayushchiysya-yazyk-kitayskoy-diplomatii/ (mode of access: 24.11.2021).

Ponimanie Kitaya, obshchenie s mirom – Uspeshno proshel 6-i Natsional’nyi forum vysshikh uchebnykh zavedenii po reforme i razvitiyu obrazovaniya v oblasti inostrannykh yazykov v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh [Understanding China, Communi- cating with the World – The 6th National Forum of Higher Education Institutions on the Reform and Development of Education in the Field of Foreign Languages in Higher Education Institutions Was Successfully Held]. URL: https:// view.inews.qq.com/a/AJB2022032200478100 (mode of access: 24.11.2021).

RSMD. Rossiiskii sovet po mezhdunarodnym delam [RCIA: Russian Council for International Affairs]. URL: https://rus- siancouncil.ru/blogs/xiong-leping/35648/ (mode of access: 24.11.2021).

Shamne, N. L. (2003). Mezhkul’turnaya i transkul’turnaya kommunikatsiya: k opredeleniyu ponyatii [Intercultural and Transcultural Communication: Towards the Definition of Concepts]. In Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo uni- versiteta. Seriya 2. Vol. 3.

Tormosheva, V. S. Aktual’nost’ issledovaniya mezhdunarodnoi kommunikatsii na sovremennom etape [The Rele- vance of the Study of International Communication at the Present Stage]. In Plenarnyi doklad na mezhdunarodnom semi- nare «Mezhdunarodnaya kommunikatsiya: formaty vremeni» Evraziiskogo lingvisticheskogo universiteta. URL: http://www.my- luni.ru/journal/clauses/78/ (mode of access: 24.11.2021).

Tsin, Tsanzhong, Liu, Shiyan. (2011). Kak Kitai dolzhen vesti sebya po otnosheniyu k miru [How Should China Be- have Towards the World]. In Tekushchie sobytiya. No. 03, p. 52.

Tsung, Tsung. «Kitaiskaya kul’turnaya afaziya»: defekty prepodavaniya angliiskogo yazyka v nashei strane [“Chinese Cultural Aphasia”: Defects in Teaching English in Our Country]. URL: https://www>.gmw.cn/01gmrb/2000-10/19/ GB/10%5E18578%5E0%5EGMC1-109.htm (mode of access: 24.11.2021).

Yang, Ke. (2014). K voprosu o vkluchenii informatsii o kitaiskoi kul’ture v soderzhanie obucheniya russkomu yazyku v kitaiskikh vuzakh [On the Issue of Including Information about Chinese Culture in the Content of Russian Language Teaching in Chinese Universities]. In Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. Part 2. No. 11 (41), pp. 217–219.

Yang, Ke. (2015). Formirovanie u kitaiskikh uchashchikhsya sposobnosti vyrazhat’ informatsiyu o kitaiskoi kul’ture v protsesse izucheniya russkogo yazyka na primere vuzov yuzhno-kitaiskoi provintsii Guandun [Formation of Chinese Students’ Ability to Express Information about Chinese Culture in the Process of Learning Russian on the Example of Universities in the South China Province of Guangdong]. In Russkii yazyk i literatura v prostranstve mirovoi kul’tury: materialy XIII Kongressa MAPRYaL: v 15 tomakh, g. Granada, Ispaniya, 13–20 sentyabrya 2015 g. Vol. 10. Saint Petersburg, pp. 1055–1059.